Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/mwqpyvnb/sutenm.com/wp-includes/functions.php on line 6078
Tag: Spam • Sutenm.com

Google ไม่ชอบเว็บ Spam Keyword

วันนี้ผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการ Spam Keyword ในเว็บนะครับ  การที่บางคนชอบอัด Keyword เข้าไปในเว็บเยอะๆ เพื่อให้ Density Keyword เพิ่มขึ้นนี้ผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นครับ  เหตุผลเพราะว่ากา่รใส่ Keyword ไปเยอะๆ Google ไม่ได้ให้เว็บเราอยู่ในอันดับดีๆ เสมอไป   แต่การที่อัด Keyword เข้าไปเยอะๆ มันจะกลายเป็นหลุมฝั่งเว็บเราโดยไม่รู้ตัว !    อ้าว  .. แล้วทำยังไงให้ Google ชอบกันละ ตรงนี้ผมคิดว่าเนื้อหาที่มีการิธิบาย Keyword นั้นโดยละเีอียดต่างหากที่ Google ชอบ  หากนึกไม่ออกว่าแบบไหนกันแน่ที่  มันดีก็ดูได้ที่นี้ครับ

http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

ดูเฉพาะเนื้อหานะครับ  เนื้อหาแบบใน wiki นี้ Google จะชอบมากที่สุดครับ  เอาละครับ  เพื่อเป็นการเพิ่มอันดับในเว็บไซต์สรุปได้ว่า  ควรจะเขียนเนื้อหาที่มีการอธิบาย Keyword ไม่ใช่เขียนเนื้อหาที่ Spam Keyword นะครับ  ถึง Density Keyword จะสูงแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอันดับของเราจะดีกว่าคู่แข่งเสมอไป  อาจจะทำให้อันดับต่ำลงกว่าเดิมด้วยครับ  เพราะเนื้อหาไม่ถูกใจ   Google  อย่างนี้ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆ ทำ SEO สายขาวกันครับ   แต่เนื้อหาก็ไม่ใช่ส่วนเดียวที่ทำให้อันดับเว็บไซต์ของเราดีนะครับ  ต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างรวมอยู่ด้วยโดยผมจะสรุปง่ายๆ ได้ใจความให้ดังนี้

1. มี Backlink ที่มีคุณภาพ

2. มี Url ที่ Friendly

3. มี title ที่สั้นๆ ได้ใจความโดยให้มี keyword ที่ต้องการทำ SEO

4. มีเนื้อหาที่อธิบาย keyword  โดยไม่ทำการ Spam Keyword

แค่นี้อันดับของเราก็ดีกว่าคู่แข่งได้แล้วครับ

คำศัพท์พื้นฐานของ SEO

1. Keyword คือคำพูดหรือประโยค ซึ่งคำว่า Keyword มาจากคำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine เราสามารถตรวจสอบว่า Keyword นี้มีคนค้นหามากน้อยเพียงใดได้จากเว็บไซต์

http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/index.php

keyword
keyword

2. BOT หรือ Spider คือโปรแกรมเก็บข้อมูลของ Search Engine โดย BOT มีต้นกำเนิดมาจาก

Larry Page ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัท Google ซึ่ง BOT จะทำงานโดยการไต่ไปยัง

ระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก จากนั้นก็จะเก็บข้อมูลไว้เมื่อมีผู้ใช้ค้นหาก็จะนำข้อมูลที่เก็บไว้

มาแสดง

3. Blacklink คือการที่มีเว็บไซต์อื่นทำ link มาหาเว็บของเรา ยกตัวอย่างเช่น www.teenee.com

ทำ link มาให้กับเว็บไซต์ www.sutenm.com เราจะเรียก Link จากเว็บไซต์ Teenee.com

ว่าเป็น Backlink

4. PR ( Page Rank ) คือคะแนนของเว็บไซต์ โดยคะแนนจะมีตั้งแต่เลข 1 – 10 ซึ่ง PR จะ

ดูได้จาก Search Engine ชนิดเดียวคือ Google เท่านั้น โดย PR จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามคุณภาพของเว็บไซต์และจำนวน Backlink การตรวจสอบ PR สามารถตรวจสอบได้

ทางเว็บไซต์ www.digpagerank.com

5. Submit Directory คือการเพิ่มเว็บไซต์ของเราลงไปในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บ Directory

6. Domain Name คือชื่อของเว็บไซต์ โดยปกติจะใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งชื่อและตามด้วย

ด็อท ( . ) ซึ่งด็อทที่มีความนิยมในการทำ SEO มากที่สุดคือ .Com การตั้งชื่อเว็บไซต์มี

ส่วนสำคัญในการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ ซึ่งในการตั้งชื่อเว็บไซต์ควรจะตั้งชื่อที่

จำได้ง่าย มีเอกลักษณ์และสามารถอธิบายเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ทั้งหมด

7. Traffic คือปริมาณคนเข้า – ออกเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบได้โดยการสมัครเว็บไซต์ที่

ให้บริการทางด้านการเก็บสถิติ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการเช่น http://webstats.motigo.com

8. Spam คือใช้สำหรับเรียกเว็บไซต์ที่ทำเนื้อหาของเว็บไซต์มาเพื่อทำ SEO เพียงอย่างเดียวโดย

ไม่สนใจว่าเนื้อหาภายในเว็บไซต์จะเป็นอย่างไร ซึ่งเว็บพวกนี้จะมีจำนวนเนื้อหาเติบโตที่ผิด

ปกติ โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะติดโฆษณาไว้เพื่อขายสินค้า หรืออื่นๆ

9. TAGS คือคำสั้นๆ สองสามคำ ที่เอาไว้อธิบายว่าเราเขียนเรื่องอะไร เหมือนกับการที่เราติดป้าย

ให้กับบล็อกเราว่าเราเขียนเรื่องอะไรนั้นเอง นอกจากนี้ TAGS ในเว็บยังส่งผลดีต่อ SEO อีกด้วย

10. Index คือปริมาณหน้าเว็บที่ติดอยู่ในฐานขอมูลของ Search Engine ซึ่งใน Google.com จะต้อง

ใช้คำสั่ง site:ชื่อเว็บไซต์ ก็จะทราบจำนวนของหน้าเว็บที่ติดอยู่ในฐานข้อมูลของ Google ใน

SEO หากว่าปริมาณหน้าเว็บไซต์ติดอยู่ในฐานข้อมูลของ Search Engine มากก็จะส่งผลให้ผู้ใช้

มีโอกาศค้นหาเว็บไซต์ของเราเจอมากขึ้น

11. De-Index ( Decrease Index ) คือเว็บไซต์ที่โดน Search Engine ลงโทษ ซึ่งการ De – Index

จะทำให้ปริมาณหน้าของเว็บไซต์ในฐานข้อมูลของ Search Engine ที่ลงโทษเป็น 0 ใน google

สามารถใช้คำสั่ง site:ชื่อเว็บไซต์ ตรวจสอบได้