Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/mwqpyvnb/sutenm.com/wp-includes/functions.php on line 6078
Tag: PR • Sutenm.com

วิธีการทำ SEO ขั้นพื้นฐาน

1.ทำการปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ ทุกวัน
2.ทำการปรับปรุง MATA Tag ของเว็บไซต์ให้ตรงกับเนื้อหาในแต่ละหน้า (Keywords , Descriptions , Title Tags)
3.ทำการเพิ่มปริมาณของ Backlink ที่มีคุณภาพให้กับเว็บไซต์ให้ได้เยอะที่สุด วิธีการที่ง่ายที่สุดคือทำการ Submit Articlesกับเว็บไซต์submityourarticle.com แต่เราต้องเขียนเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลักการของภาษาอังกฤษก่อนนะครัให้ง่ายๆ ก็จ้างเขาเขียนเอาก็ได้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 $ ต่อ Article
4.ให้ Keyword ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหาอยู่ใน URL ของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ผมต้องการทำ SEO ให้กับ Keyword “Error-หน้า-404″ก็จะเพิ่มคำว่า”Error-หน้า-404″ไว้ในURLของเว็บไซต์ http://www.sutenm.com/2008/09/01/วิธีจัดการ-Error-หน้า-404/ ไว้ในเว็บไซต์ด้วย
5. รอตรวจสอบผลการทำงานเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือน โดยใช้วิธีการเช็ค Backlink ,
PR จาก Search Engine โดยสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ iwebtool.com

คำศัพท์พื้นฐานของ SEO

1. Keyword คือคำพูดหรือประโยค ซึ่งคำว่า Keyword มาจากคำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine เราสามารถตรวจสอบว่า Keyword นี้มีคนค้นหามากน้อยเพียงใดได้จากเว็บไซต์

http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/index.php

keyword
keyword

2. BOT หรือ Spider คือโปรแกรมเก็บข้อมูลของ Search Engine โดย BOT มีต้นกำเนิดมาจาก

Larry Page ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัท Google ซึ่ง BOT จะทำงานโดยการไต่ไปยัง

ระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก จากนั้นก็จะเก็บข้อมูลไว้เมื่อมีผู้ใช้ค้นหาก็จะนำข้อมูลที่เก็บไว้

มาแสดง

3. Blacklink คือการที่มีเว็บไซต์อื่นทำ link มาหาเว็บของเรา ยกตัวอย่างเช่น www.teenee.com

ทำ link มาให้กับเว็บไซต์ www.sutenm.com เราจะเรียก Link จากเว็บไซต์ Teenee.com

ว่าเป็น Backlink

4. PR ( Page Rank ) คือคะแนนของเว็บไซต์ โดยคะแนนจะมีตั้งแต่เลข 1 – 10 ซึ่ง PR จะ

ดูได้จาก Search Engine ชนิดเดียวคือ Google เท่านั้น โดย PR จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามคุณภาพของเว็บไซต์และจำนวน Backlink การตรวจสอบ PR สามารถตรวจสอบได้

ทางเว็บไซต์ www.digpagerank.com

5. Submit Directory คือการเพิ่มเว็บไซต์ของเราลงไปในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บ Directory

6. Domain Name คือชื่อของเว็บไซต์ โดยปกติจะใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งชื่อและตามด้วย

ด็อท ( . ) ซึ่งด็อทที่มีความนิยมในการทำ SEO มากที่สุดคือ .Com การตั้งชื่อเว็บไซต์มี

ส่วนสำคัญในการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ ซึ่งในการตั้งชื่อเว็บไซต์ควรจะตั้งชื่อที่

จำได้ง่าย มีเอกลักษณ์และสามารถอธิบายเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ทั้งหมด

7. Traffic คือปริมาณคนเข้า – ออกเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบได้โดยการสมัครเว็บไซต์ที่

ให้บริการทางด้านการเก็บสถิติ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการเช่น http://webstats.motigo.com

8. Spam คือใช้สำหรับเรียกเว็บไซต์ที่ทำเนื้อหาของเว็บไซต์มาเพื่อทำ SEO เพียงอย่างเดียวโดย

ไม่สนใจว่าเนื้อหาภายในเว็บไซต์จะเป็นอย่างไร ซึ่งเว็บพวกนี้จะมีจำนวนเนื้อหาเติบโตที่ผิด

ปกติ โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะติดโฆษณาไว้เพื่อขายสินค้า หรืออื่นๆ

9. TAGS คือคำสั้นๆ สองสามคำ ที่เอาไว้อธิบายว่าเราเขียนเรื่องอะไร เหมือนกับการที่เราติดป้าย

ให้กับบล็อกเราว่าเราเขียนเรื่องอะไรนั้นเอง นอกจากนี้ TAGS ในเว็บยังส่งผลดีต่อ SEO อีกด้วย

10. Index คือปริมาณหน้าเว็บที่ติดอยู่ในฐานขอมูลของ Search Engine ซึ่งใน Google.com จะต้อง

ใช้คำสั่ง site:ชื่อเว็บไซต์ ก็จะทราบจำนวนของหน้าเว็บที่ติดอยู่ในฐานข้อมูลของ Google ใน

SEO หากว่าปริมาณหน้าเว็บไซต์ติดอยู่ในฐานข้อมูลของ Search Engine มากก็จะส่งผลให้ผู้ใช้

มีโอกาศค้นหาเว็บไซต์ของเราเจอมากขึ้น

11. De-Index ( Decrease Index ) คือเว็บไซต์ที่โดน Search Engine ลงโทษ ซึ่งการ De – Index

จะทำให้ปริมาณหน้าของเว็บไซต์ในฐานข้อมูลของ Search Engine ที่ลงโทษเป็น 0 ใน google

สามารถใช้คำสั่ง site:ชื่อเว็บไซต์ ตรวจสอบได้