Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/mwqpyvnb/sutenm.com/wp-includes/functions.php on line 6078
Category: Internet Marketing • Sutenm.com

ทำ Internet Marketing ก็กู้เงินซื้อบ้านได้

หลายๆ ท่านอาจจะคิดว่าคนที่ทำ Internet Marketing ไม่ว่าจะสาย Google Adsense, Amazon, CJ, CPA หรืออื่นๆ กู้เงินไม่ได้เพราะอาชีพอย่างเราๆ ไม่มีความมั่นคง แต่คงต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่แล้วละครับ เดียวนี้ธนาคารเขาเริ่มปรับมุมมองเกี่ยวกับสายงานเราใหม่แล้วครับ (ธนาคารที่ผมกู้ผ่านคือธนาคารไทยพาณิชย์ครับ ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับ)

อาชีพ Internet Marketing ไม่มีความมั่นคงจริงหรือ?

ในมุมมองของธนาคารนั้นอาชีพที่มีความมั่นคงคืออาชีพที่ทำรายได้ให้อย่างสม่ำเสมอมาหลายปีครับ เช่นคุณทำ Amazon มา 1 ปีและมีรายได้เข้ามายังบัญชีธนาคารต่อเนื่องทั้ง 1 ปี (เป็นระยะเวลาที่ธนาคารดู) โดยธนาคารที่คุณกู้จะเช็คจากประเภทการโอนเงินที่เข้ามายังบัญชีรับเงินของคุณ หากเป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพก็จะระบุประเภทการโอนเงินเป็นตัวย่อไว้ว่า FTT (โอนเงินต่างประเทศขาเข้าผ่านโทรเลข)

ปัจจัยที่ทำให้การกู้ผ่าน? (เรียงลำดับจากความสำคัญ)

  • เครดิตบูโร (Credit Bureau) เป็นสิ่งที่ธนาคารทุกธนาคารจะตรวจสอบเป็นอย่างแรก หากคุณมีประวัติการชำระเงินล่าช้า มียอดหนี้คงชำระ มีประวัติการผิดนัดชำระในแต่ละสิ้นเดือนย้อนหลังไม่เกิน 36 เดือน จากบัตรเครดิตหรือสินเชื่อแล้ว คุณก็อาจจะกู้ไม่ผ่าน
  • รายได้และแหล่งที่มาของรายได้ ควรจะมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 1 ปี มีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน หากทำ Amazon ก็ต้องนำประวัติการชำระเงินจาก Payment History ใน Account ของคุณมาแสดงให้ธนาคารเห็นอย่างชัดเจน ควรนำรายการขายสินค้าที่ขายได้ (Earnings Report) ส่งให้ธนาคาร ควรมีเว็บไซต์ตัวอย่างแสดงให้ธนาคารเห็น และควรมีหนังสือชี้แจงที่มาของรายได้ (ดังตัวอย่างนี้) ที่แสดงถึงข้อตกลงที่คุณยอมรับเมื่อตอนเข้าร่วมเป็นสมาชิก อธิบายถึงขึ้นตอนการเกิดรายได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้คุณสามารถอธิบายทุกอย่างให้กับตัวแทนที่รับเรื่องได้แต่คุณไม่สามารถอธิบายให้กับผู้อนุมัติสินเชื่อได้ ดังนั้นหนังสือชี้แจงที่มาของรายได้นี้จะช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้อนุมัติสินเชื่อได้โดยตรง
  • ความน่าเชื่อถือของโครงการบ้าน (ปัจจัยสามข้อต่อจากนี้ธนาคารจะมองเป็นปัจจัยรอง) เมื่อเราโดนยึดบ้านแล้ว ธนาคารจะต้องทำการขายทอดตลาด โครงการบ้านที่น่าเชื่อถือธนาคารจะช่วยให้ขายได้ง่ายขึ้น เป็นสิ่งที่ธนาคารป้องกันความเสี่ยงไว้
  • การเงินเก็บ การออมเงิน การที่คุณมีรายได้เข้ามาแต่ไม่มีการออมเงินเลย ตรงนี้ธนาคารอาจจะพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของคุณด้วย แต่หากคุณมีการเก็บเงิน ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นได้ ยิ่งใช้ Product ของธนาคารที่คุณกู้ด้วยแล้วธนาคารยิ่งชอบครับ ทั้งนี้คุณอาจจะแปลงเงินเก็บไปในรูปแบบของกองทุนรวม, ทองคำ, สลากออมสิน ก็ได้ครับเพียงแสดงหลักฐานให้ธนาคารดูเท่านั้นเองครับ หากเป็นทองคำก็นำหลักการซื้อและถ่ายรูปทองคำมาแสดง  หรือคุณอาจจะแปลงเงินเก็บเป็นในรูปทรัพย์สินเช่นรถ ที่ดิน อื่นๆ คุณก็นำหลักฐานเหล่านั้นมาแสดงให้ธนาคารดู (ดังเอกสารตัวอย่างข้างบน) คุณควรจะทำสรุปทรัพย์สินของคุณไว้ในหนังสือชี้แจงที่มาของรายได้ไว้เพื่อง่ายต่อการดู ทั้งนี้คุณก็ต้องแนบเอกสารทรัพย์สินของคุณไว้ท้ายเอกสารอย่างชัดเจน
  • ประสบการ์ณในการทำงาน ธนาคารอาจจะสอบถามคุณว่าคุณเคยผ่านการทำงานที่ไหนมาบ้าง ทำงานเกี่ยวกับอะไร หรือจบมาจากที่ไหน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ หากธนาคารไม่ถามคุณสามารถชี้แจ้งเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับ

ทั้งนี้ธนาคารจะบังคับให้คุณทำประกันชีวิตด้วย หลายท่านอาจจะมองในแง่ลบ แต่การทำประกันนั้นก็มีข้อดีเช่นกัน ข้อแรกเลยก็คือเพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารเอง หากผู้กู้เสียชีวิตบ้านที่กู้ไว้จะตกเป็นมรดกของคนข้างหลังทันที จะเป็นประโยชน์กับคนข้างหลัง ข้อสองคือเพื่อรับโปรโมทชั่นดอกเบี้ยเรทพิเศษ เช่น ดอก 3.5% 2 ปี โป๊ะได้ ปิดเมื่อไรก็ได้ หลังจากนั้น MRR -1.5% หรือ ดอก 0% 6 เดือน 3.5% เดือนที่ 7-24 หลังจากนั้น MRR -1.5% ปิดได้ในปีที่ 3 เป็นต้น

คุณสามารถตรวจสอบวงเงินที่สามารถกู้ได้จากลิงค์นี้ครับ จากลิงค์ผมลองคำนวณวงเงินกู้ได้ดังนี้ครับ รายได้ 20,000 ต่อเดือน กู้ได้ประมาณ 1 ล้าน รายได้ 40,000 ต่อเดือนกู้ได้ประมาณ 2.1 ล้าน รายได้ 60,000 ต่อเดือนกู้ได้ประมาณ 3.2 ล้าน ครับ สำหรับอาชีพอย่างเรา ให้นำรายได้หนึ่งปีย้อนหลังมารวมกันแล้วหาร 6 ลองนำรายได้ดังกล่าวไป คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ ในลิงค์ก็จะทราบวงเงินที่สามารถกู้ได้

แนะนำเทคนิค

  • เทคนิคแรกคือพยายามทำหนังสือชี้แจ้งให้ละเอียดที่สุด โดยที่ผู้อนุมัติสินเชื่อสามารถอ่านเพียงเอกสารนี้ก็สามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้
  • ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ พยายามอธิบายถึงประสบการ์ณในการทำงานของคุณว่าเคยผ่านงานอะไรมาก่อนหน้านี้ ตอนนี้มีรายได้เข้ามากี่ทาง (หลายๆ ทางยิ่งดี) เช่นทำ Amazon แต่ก็ทำ Google Adsense เป็นรายได้เสริม หรือมีรายได้จากงาน Offline อื่นก็ชี้แจ้งเพิ่มไป
  • ตอนสัมภาษณ์คุณอาจจะโดนถามว่ารายได้ของคุณไม่มั่นคง คุณแก้ปัญหายังไง ให้คุณตอบว่าคุณมีเงินเก็บเพื่อเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉินไว้ 6-12 เดือน และหากกู้ผ่านก็จะเก็บเงินสำรองสำหรับผ่อนบ้านอีก 12 เดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงของรายได้ที่เกิดขึ้น เป็นต้น ไม่ใช่แค่ตอบอย่างเดียวนะครับ คุณควรจะปฏิบัติตามนี้ให้ได้ด้วย

รายละเอียดที่ผมได้เขียนขึ้นนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ท่านต้องลองสอบถามธนาคารที่จะทำการกู้ก่อนครับ ชาวเชียงใหม่ที่อยากกู้ลองติดต่อผมได้ครับ ทั้งนี้ขอขอบคุณความช่วยเหลือและคำแนะนำจากทุกๆ ท่านและขอบคุณสำหรับตัวอย่างเอกสารจากคุณต่อ (Tosakp) มา ณ ที่นี้ครับ ขอให้ชาว Intetnet Marketing ทุกท่านโชคดีและทำฝันของคุณให้สำเร็จครับ ฝากคำคมโหลๆ ไว้หน่อย “ฝันให้ไกลไปให้ถึง” ไปไม่ถึงอย่างน้อยๆ ก็ได้ลองทำมันก็ไม่เสียหายครับ ขอโชว์รูปบ้านปิดท้ายไว้ ภาพนี้ไม่ผ่านการตกแต่งใดๆ เลยครับ 🙂

หมายเหตุ

  • หากประกอบที่ 1 ข้อตกลงของ Amazon.com Associates Program (Agreement, 2010) รูปแบบที่แนบข้างบนไม่ชัดเจนสามารถไปโหลดได้จากลิงค์นี้ครับ มีบางท่านถามมาว่า จำเป็นมากไหมที่จะใช้ภาษาไทย ความจริงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไรครับ แต่ส่วนตัวผมเคยแปลกฏของ Amazon ทิ้งไว้ตอนทำโปรเจคจบ เลยคิดว่าถ้านำออกมาใช่น่าจะสื่อสารได้ตรงกันมากกว่านะครับ

กฏของ Amazon.com Associates Program (Agreement, 2010)

Amazon.com Associates Program Operating Agreementช่วงนี้เห็นมีคนโดนแบน Account Amazon กันเยอะมากๆ เสี่ยวโดนแบนไปตามๆ กันเลยครับ ปกติ Amazon จะแบน Account ยากมากๆ ถ้าเราไม่ได้ไปทำผิดกฏอะไรก็คงสบายใจกันได้ครับ แต่กฏเขามันเยอะจริงๆ ครับ พอดีเพิ่งนึกได้ว่าผมเองก็แปลกฏของ Amazon ไว้สมัยทำโปรเจคจบ เลยเอามาแบ่งปันกัน

แปลจากกฏที่ Update วันที่ 1 สิงหาคม 2553
Download Amazon.com Associates Program (Agreement, 2010)