โปรดระัวัง Template มีการฝั่ง Ifame

วันนี้ผมได้โหลด Template อันหนึ่งไปใช้ครับ จากนั้นทำการปรับแต่งจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่แปลกใจตรงที่หน้าเว็บมันโหลดช้ามากกว่าปกติ จึงทำการตรวจสอบ Code ของ Template ในทุกๆ ส่วน ก็พบว่าใน Template มีการฝั่ง iFame ไว้ ถ้าใครโหลดไปก็ควรตรวจสอบ Template ที่ใช้งานด้วยนะครับ ไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยือได้ง่ายๆ สำหรับ Template ที่ผมโหลดไปใช้นั้นได้ทำการ ifame ไปยังเว็บ wpstyles.org ครับ แต่มันหลอกอีกชั้นหนึ่ง โดยการใส่ ifame ของอีก Domain หนึ่งแทน

ifame
ifame