0833366867 0833566867 0833336768 0833366567 เบอร์โทรศัพท์ เลขตองมรณะ

วันนี้ทั้งวันได้ยินแต่ข่าวเรื่องเบอร์โทรศัพท์มรณะ 4 เบอร์นั้นก็คือ เบอร์ 0833366867 0833366867 0833336768 0833366567 และเบอร์ตองที่มีดอกจันทร์ต่อท้ายเป็นตัวสีแดง โดยว่ากันว่าจะหากมีเบอร์มรณะดังกล่าวขึ้นมาและตัวเลขเป็นสีแดง และคนที่รับสายจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ผู้ใดที่รับสายเบอร์มรณะทั้ง 4 เบอร์นี้แล้วจะเสียชีวิต!! กระทั่งถูกเตือนกันว่าเป็นเบอร์อันตราย เบอร์โทรผี เบอร์โทรศัพท์มรณะ เบอร์ผี เบอร์โทรศัพท์อันตราย เบอร์โทรอันตราย รับเบอร์แปลกแล้วตาย เป็นข่าวเบอร์แปลกสุด Hot! ในช่วงนี้ เบอร์แปลกรับแล้วตาย ฯลฯ

โดยว่ากันว่าเป็นเบอร์โทรมาจากภาคใต้ และจากข่าวที่เข้ามาแล้วนั้นจะมีอาการที่เสียชีวิตหลายอาการมาก เช่น ช็อคตาย , เลือดกำเดาไหลออกไม่ยอมหยุด บ้าง ฯลฯ

ซึ่งตอนนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่เชื่อสนิท กลุ่มที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง (ฟังหูไว้หู) กลุ่มที่ไม่เชื่อเลย..

Continue reading “0833366867 0833566867 0833336768 0833366567 เบอร์โทรศัพท์ เลขตองมรณะ”