พื้นฐานความเข้าใจเรื่อง Sitemap ในการทำ SEO

sitemap
sitemap

1. Sitemap คืออะไร ?
Sitemap แปลเป็นภาษาไทยแบบบ้านๆ ว่า แผนที่เว็บไซต์ หรือ แผงผังเว็บไซต์ ซึ่ง Sitemap ก็คือความหมายตรงๆ ของคำที่แปลเป็นภาษาไทยก็คือแผนที่ของเว็บไซต์ ซึ่ง Sitemap ในเว็บไซต์จะต้องอธิบายโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ เพื่อเป็นการสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อ Search Engine (Google,Yahoo) และผู้ใช้งานทั่วไปด้วย ซึ่งในหน้า Sitemap นี้จะเป็นการรวม Link ทั้งหมดภายในเว็บไซต์ให้อยู่เพียงหน้านี้หน้าเดียว

2. ประเภทของ Sitemap ?
ตรงนี้จะให้ทำความเข้าใจกับ Sitemap ก่อนว่าทำไม Sitemap จะต้องมีการแบ่งประเภทด้วย ? แล้วเอาอะไรมาตัดสินในการแบ่งประเภทกันแน่ ? Continue reading “พื้นฐานความเข้าใจเรื่อง Sitemap ในการทำ SEO”

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial