Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/mwqpyvnb/sutenm.com/wp-includes/functions.php on line 6078
Tag: เอกสารธรรมะ • Sutenm.com

ทำบุญวันเกิด

ทำบุญวันเกิด

ทำบุญวันเกิด (ภาพจากเว็บ Kapook.com)

ทำบุญ หมายถึง การกระทำดีตามหลักคำสอนในศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายคุ้นเคยกับการทำบุญ และถือว่า ควรทำบุญอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ชีวิตมีความสงบสุข ได้พบแต่สิ่งดี ๆ แม้มีอุปสรรคหรือประสบชะตากรรม การทำบุญก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

วันนี้วันที่ 19 เดือนกันยายน (วันนี้) ตรงกับวันเกิดผมพอดีเลยครับ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพกับพี่ต่อ พี่ต้น พี่ทอม ไหว้หลวงพ่อทันใจ เห็นผลทันตา อันดับขึ้นทันที (ใครมีหลวงพ่อทนนานแนะนำจะดีมากๆ กลัวอันดับตกครับ อิอิ) เอาเป็นว่าวันนี้อยากจะชวนทุกท่านมาทำบุญกันครับ (ส่วนตัวผมก็ทำบุญวันเกิดของผมนั้นเองครับ) หากท่านใดต้องการทำบุญวันเกิดแบบผมท่านอาจจะไม่ต้องเดินทางไปถึงที่ก็สามารถร่วมทำบุญได้ครับ โดยขอแนะนำสถานที่ที่ท่านสามารถเข้าร่วมทำบุญได้ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้ครับ

 1. ที่สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเวียงพิงค์ ดูรายละเอียดได้ที่นี้ครับ ท่านใดต้องการร่วมทำบุญยังสามารถร่วมทำได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2552 นะครับ เราจะนำเงินกระจายไปทำบุญหลายๆ ที่ และจะนำยอดเงินที่ไปทำบุญมาแจงไว้ให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
 2. ศูนย์รวมการบริจาคออนไลน์ เว็บศูนย์รวมการบริจาคออนไลน์ รวบรวมมูลนิธิต่าง ๆ ไว้ ฐานข้อมูลการทำบุญที่ใหญ่แห่งหนึ่ง มีแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่อผู้ที่ต้องการบริจาคในแบบที่ตนต้องการ เช่น บริจาคเงิน อวัยวะ เสื้อผ้า สถานสงเคราะห์ เด็ก คนชรา สัตว์ ได้เป็นต้นครับ
 3. ลานธรรม กิจกรรมงานบุญต่าง ๆ เว็บบอร์ดธรรมจักร
 4. พลังจิต กิจกรรมงานบุญต่าง ๆ อีกเว็บหนึ่งครับ
 5. ธรรมะไทย กิจกรรมทำบุญต่าง ๆ
 6. ลานพระพุทธศาสนา ลานสำหรับบอกบุญ
 7. มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจการของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. วัดพระบาทน้ำพุ เป็นโครงการที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ อีกทั้งยังช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
 9. วันหนองสระ มีการทำบุญหลายๆ อย่าง อาทิ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระธาตุ เป็นต้นครับ
 10. รพ.สงฆ์ สร้างขึ้นมาเพื่อรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ
 11. มูลนิธิรักษ์เด็ก ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องทักษะชีวิตและสิทธิเด็ก แก่ครอบครัว เด็ก เยาวชน และสตรี ที่สนองตอบต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อที่จะทำให้เกิดการขยายงานและความยั่งยืนไปสู่จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย
 12. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เป็นมูลนิธิที่ช่วย เหลือเด็กไทยที่ฐานะยากจน และป่วยเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด หรือโรคที่ทำให้หัวใจพิการ รวมทั้ง เด็กที่อยู่ตามชนบท ที่ห่างไกลความเจริญ ให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม
 13. มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษา โภชนาการ การศึกษา ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 14. มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง เป็นองคกรที่ช่วยเหลือจัดการศพทั่วไป และจัดตั้งสุสาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ โดยทั่วไป อื่นๆ
 15. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือล่าสุดคือทำบุญร่วมสร้าง
  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นอาคารอนุบาลและการดนตรีของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 16. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ในหมู่สมาชิกและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหมู่แพทย์ มีการประชุมวิชาการ ส่งเสริมการวิจัยเรื่องโรคหัวใจ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ร่วมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้หัวใจพิการ ได้เข้ารับการรักษาตามความเหมาะสม อื่นๆ
 17. มูลนิธิโรคตับ ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษาโรคตับ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ อื่นๆ
 18. สภากาชาดไทย ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย บรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ  บริจาคโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 19. บ้านโฮมฮัก เด็ก ๆ อีกกว่าร้อยชีวิตแห่งบ้านโฮมฮัก กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากทุกท่าน เนื่องจากแม่ติ๋วผู้ซึ่งเป็นหัวแรงใหญ่ในการดูแลเด็ก กำลังเจ็บป่วยอย่างหนักด้วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย จึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ร่วมบริจาค โดยเป็นครอบครัวอุปถัมภ์แบบเป็นประจำรายเดือน หรือตามกำลังศรัทธา
 20. มูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน สร้างสรรชุมชนของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรการกุศลอื่นๆในประเทศที่บำเพ็ญประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน และดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 21. ล้านใจให้น้องเรียน ภารกิจเจาะใจเรียลลิตี้ปี 4 “ ล้านใจให้น้องเรียน” ร่วมโหวต และบริจาคเพื่อให้น้องรร.ตชด.ได้เรียน จากธนาคารกรุงศรี
 22. พระมหาเพชร ร่วมจุดประสงค์กับพระมหาเพชรที่จัดทำเว็บนี้ขึ้นมาก็เพื่อแจกธรรมเป็นทานและเพื่อเป็นเสบียงเดินทางในภพต่อๆ ไป
 23. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านคลองสวน (ศอช.ต.บ้านคลองสวน)  ดำเนินกิจกรรมและประสานงานกลุ่มองค์กรชาวบ้านในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมในหลายๆด้านด้วยกัน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านส่งเสริมอาชีพชุมชน   ด้านศาสนาวัฒนธรรม   ด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชน
 24. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน การส่งเสริมความยุติธรรม และการสร้างเสริมจิตสำนึกแก่มวลชน
 25. มูลนิธิสันติสุข ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงและดีงาม ท่านสามารถบริจาคเป็นเงินก้อน บริจาคเป็นสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคที่ตนเองมีอยู่ เพื่อช่วยสนับสนุนงานและกิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯจัดขึ้น เนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น งานวันเด็ก งานค่ายเด็กทุน งานฉลองคริสตมาส และปีใหม่ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถมาเลี้ยงอาหารเด็กหรือมาแจกสิ่งของ ให้เด็ก เนื่องในโอกาสพิเศษได้
 26. มูลนิธิเด็ก เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กทุกรูปแบบ เช่นการศึกษา คุ้มครองสิทธิ์ ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคให้มูลนิธิหรือโครงการใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีได้
 27. มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ส่งเสริมด้านสุขภาพ, การศึกษา, อาชีพและศักดิ์ศรีของผู้พิการ ในภาคเหนือ ยังได้สนับสนุนทางด้านการแพทย์ เช่น การรักษา, การบำบัดโดยการนวดแผนโบราณ, การให้ข้อมูลข่าวสารกับครอบครัว ที่มีบุตรหลานเป็นผู้พิการ, การจัดแสดงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และภาพศิลปะที่ผลิตโดยผู้พิการ
 28. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า ป่าไม้
 29. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา รับบริจาคบริจาคเงิน คอมพิวเตอร์ หนังสือ เครื่องใช้จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนในชนบท ฯลฯ
 30. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 31. มูลนิธิพัฒนาไท เชิญบริจาคเพื่อสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป
 32. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กทางด้านการศึกษา ศาสนา มีการอุปการะเด็ก หรือท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารได้

ลิงค์ต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับการบริจาคหรือทำบุญวันเกิดนะครับ แต่เป็นลิงค์ที่น่าสนใจ มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นองค์กรที่ทำเพื่อสังคม ครับเลยเอามาฝากนะครับ

 1. พระไพศาล วิสาโล เว็บนี้ไม่เกี่ยวกับการบริจากแต่อยากจะฝากไว้เนื่องจากเป็นเว็บที่ยอดเยี่ยม มากครับ เป็นเว็บรวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ (แต่ส่วนใหญ่พำนักอยู่ที่วัดป่ามหาวัน อำเภอภูเขียว โดยจำพรรษาสลับวัดกัน)
 2. ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 3. วัดปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี เป็นเว็บของวัดปากน้ำที่เอาไว้นำเสนอข่าว กิจกรรม ของวัด ประวัติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ ในเมืองอุบลฯ
 4. ปฏิจจสมุปบาท เว็บนี้เป็นการกล่าวเน้นไปในทางปฏิบัติด้านปัญญา หรือปรมัตถ์ สำหรับนักปฏิบัติที่ปรารถนาถึงขั้นจางคลายจากทุกข์คือเป็นสุขตามควรแห่งฐานะตนอย่างถาวร หรือจนขั้นดับสนิทแห่งทุกข์อย่างถาวรไม่กลับกลาย ด้วยปัญญาวิมุตติฯ
 5. ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก โดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเว็บไซต์หลักของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สร้างขึ้น “เพื่อบำรุงและอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม และส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ถาวรรุ่งเรืองเจริญยิ่งขึ้น”
 7. ปัญญานันทะอมตะธรรม หลวงพ่อปัญญานันทะสอนธรรม มีแบบบทความและไฟล์เสียง
 8. กุศล.คอม ชมรมพุทธ พุทธสุภาษิต ศัพท์ธรรมะ พจนานุกรม ธรรมะ ศาสนา
 9. วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณกุศลและเผยแผ่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
 10. หลักของชาวพุทธ [ภูมิธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม] เว็บเพื่อการศึกษาหาความรู้และการพัฒนาตนของฆราวาสให้อยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุขและพัฒนาตน
 11. สาวกโลกอุดร.com เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรม คำสอนของหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ด้วยจิตศรัทธาที่เป็นกุศล
 12. วิปัสสนาไทย ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จัดการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
 13. พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระศาสนาฝ่ายมหายานให้ความรู้และความเข้าใจในธรรมะและข้อปฎิบัติ ธรรมะ วาไรตี้และกิจกรรม
 14. ไทยธรรมจักร เว็บไซต์ธรรมะ แนะนำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติธรรม หลักธรรมต่่างๆ บทสวดมนต์
 15. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบุหรี่ เป็นเว็บไซต์ที่ชี้ให้สังคมเห็นโทษของบุหรี่ จัดกิจกรรมและโครงการหลายๆโครงการ ต่อต้านและสร้างค่านิยมการไม่สูบบุรี่

ลิงค์หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

 1. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการโครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเขา และพัฒนาท้องถิ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 2. มูลนิธิอานันทมหิดล ส่งเสริมการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ให้ทุนนักศึกษา เพื่อไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ แล้วนำความรู้ที่ได้ กลับมาพัฒนาชาติบ้านเมือง
 3. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อทำการศึกษาทดลองทางด้านการเกษตร และเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป
 4. มูลนิธิชัยพัฒนา ประวัติมูลนิธิชัยพัฒนา, กังหันชัยพัฒนา, โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 5. สำนักราชเลขาธิการ เป็นหน่วยงานในพระองค์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์
 6. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งข้อมูลงานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
 7. สภากาชาดไทย สถาบันที่มีอายุ 104 ปี บุคลากร 8,000 คน มีข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาดไทย และความรู้ทางการแพทย์สำหรับประชาชน
 8. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน คลังความรู้ของไทย พร้อมภาพ เสียง วิดีโอและแข่งขันชิงรางวัลทุกเดือน
 9. มูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ภาคเหนือ เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไทยภูเขา
 10. มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานที่มอบ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” แก่บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี
 11. กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองงานในพระองค์  นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 12. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆ
 13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
 14. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งข่าวสารความรู้ ว่าด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของสังคมไทย
 15. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีแก่ผู้พิการ จากการต่อสู้ป้องกันชาติ
 16. กรมชลประทาน รักษ์ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ
 17. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการธำรงรักษา พัฒนาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ

ส่วนนี้เป็นเอกสารธรรมะนะครับ ขอบคุณไฟล์จากคุณณัฏฐ์ larndham.net

 1. การตามรู้จิต
 2. การทำความรู้สึกตัว
 3. การภาวนาตามแบบพุทธะ
 4. การสร้างบุญบารมี
 5. คิริมานนทสูตร
 6. จิต คือ พุทธะ
 7. จิตเป็นแก่นของชีวิต
 8. ชีวิตนี้น้อยนัก
 9. ประทีปส่องธรรม
 10. ใจเป็นใหญ่
 11. การทำบุญ (ลิงค์)

จะมาเพิ่มเรื่อยๆ ครับ

รพ.สงฆ์