เช็คใบที่ 2 จาก Google

ครั้งนี้เช็คมาช้ากว่าปกติหน่อยครับ  ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะที่พันธมิตรปิดสนามบินไหม  ได้เช็คใบนี้มาประมาณวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ครับ