Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/mwqpyvnb/sutenm.com/wp-includes/functions.php on line 6078
Tag: วันเน่า • Sutenm.com

สงกรานต์เชียงใหม่ 2553

songkran 1

สงกรานต์เชียงใหม่ หรือ คนเหนือมักจะเรียกว่า “ปี๋ใหม่เมือง” เป็นประเพณีสำคัญคนล้านนา เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่ จะถือเอาวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ มักจะตรงกับวันที่ 13 หรือ 14 เมษายน

โดยวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันสังขารล่อง" โดยมีตำนานกล่าวมาว่า เช้ามืดของวันนี้ปู่สังขาน ย่าสังขาน จะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีแดง สยายผมล่องแพไปตามลำน้ำ ปู่หรือย่าสังขานนี้ จะนำเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตามตัวมาด้วย จึงมีการจุดประทัดในตอนเช้าๆ เพื่อให้เกิดเสียงดังต่างๆ นัยว่าเป็นการไล่สังขาน  วันนี้จะมีการทำความสะอาดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการสระผม
วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า "วันเนา" หรือ "วันเน่า" เป็นวันที่ห้ามใครด่าทอว่าร้ายเพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี ในตอนบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด โดยถือว่าเป็นการนำทรายมาทดแทนในส่วนที่ติดเท้าของตนออกจากวัด จะนำมากองรวมกันเป็นเจดีย์
วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า "วันเถลิงศก" แต่คนเหนือมักจะเรียกว่า "วันพญาวัน" มากกว่า วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าทำบุญตักบาตรเข้า วัดฟังธรรม ก่อนจะไปรดน้ำดำหัวขอขมาญาติผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย
สันที่ 16 เมษายน เรียกว่าวัน "วันปากปี" มักจะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆเพื่อขอขมาคารวะ

songkran 3 การรดน้ำดำหัว คำว่า “ดำหัว”ปกติแปลว่า “สระผม” แต่ในประเพณีสงกรานต์ล้านนา จะหมายถึง การไปแสดงความเคารพ ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ ของที่ใช้ในการดำหัวส่วนมากมีผ้าขนหนู มะพร้าว กล้วย และ ส้มป่อย

กำหนดการจัดงาน สงกรานต์เชียงใหม่ 2553 (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง)

8 – 30  เม.ย. 09.00 – 18.00  นิทรรศการศิลปกรรม  "ทิพยหย้องภูมิผญา  ล้านนาสล่าเมือง"
10 – 15  เม.ย. 08.00 – 21.30  เจดีย์ทรายสุดส้าว,ประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่,ศิลปะพื้นบ้าน,ตุง
11 – 15  เม.ย. 09.00 – 22.00  งานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น
11 – 15  เม.ย. 08.00 – 23.00  สมโภชพระสิงห์,กาดหมั้ว,ประกวดเพลงไทย ,ศิลปะพื้นบ้าน
11 เม.ย. 17.00 – 20.00  กิจกรรม "ปี๋ใหม่เบิกบานสานฝันคนเมือง" (ประเพณีสงกรานต์)
11 – 15  เม.ย. 17.00 – 23.00  714 ปีสะหลีปี๋ใหม่เมือง  ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ
12 เม.ย. 06.00 – 08.00  พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ   714  ปีเมืองเจียงใหม่
12 เม.ย. 08.09 – 08.39  พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่
12 เม.ย. 09.09 – 10.09  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
12 เม.ย. 10.39 – 11.39  พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์
12 เม.ย. 16.00 – 18.00  ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
12 – 15  เม.ย. 09.00 – 22.00  กิจกรรม  " ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนา "
12 – 15  เม.ย. 09.00 – 21.00  สืบสานงานศิลป์แผ่นดินถิ่นล้านนา : นิทรรศการจ้อและตุง
12 – 15  เม.ย. 09.00 – 22.00  สรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์,ก่อเจดีย์ทราย,การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
12 – 15  เม.ย. 19.00 – 24.00  การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา, การประกวดเทพีสงกรานต์
12 – 15  เม.ย. 06.00 – 20.00  สืบสานฮีตฮอย  ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง , สรงน้ำพระ , ตัดจ้อ – ตานตุง
13 เม.ย. 06.00 – 08.00  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2553
13 เม.ย. 07.00 – 12.00  ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต
13 เม.ย. 08.09 – 08.30  พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่  ประจำปี  2553
13 เม.ย. 08.30 – 12.00  ประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง
13 เม.ย. 09.09 – 09.39  พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์  ประดิษฐานบนรถบุษบก
13 เม.ย. 14.09 – 18.00  พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์,ขบวนแห่พระพุทธรูป,รถนางสงกรานต์
13 – 15  เม.ย. 10.00 – 22.00  ถนนวัฒนธรรม "สืบสาน  ต๋ามฮีต  ย้อนฮอย  ปี๋ใหม่เมือง"
13 – 18  เม.ย. 09.00 – 18.00  ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง " ศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา "
14 เม.ย. 16.00 – 18.00  ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด – ไม้ค้ำสะหลี
15 เม.ย. 13.30 – 18.00  ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 24  มี.ค.53