Remote Assistance – ผู้ช่วยระยะไกล

ทำอย่างไรให้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล หรือทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไป.. เช่น ระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพ ระหว่างประเทศไทยกับอาเมกา วันนี้มีคำตอบแล้วครับ Remote Assistance สามารถเข้าไปจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปได้โดยเขาก็สามารถเห็นเราแก้ไขจอเขาได้ .. มาดูกันดีกว่าครับ