Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/mwqpyvnb/sutenm.com/wp-includes/functions.php on line 6078
Category: เขียนโปรแกรม • Sutenm.com

แก้ไขให้ WordPress Upload Files Size ได้มากกว่า 2 MB

PHP Configuration Cpanel X
PHP Configuration Cpanel X

วันนี้ขอพูดถึงวิธีแก้ไขให้ WordPress สามารถ Upload File ได้มากกว่า 2 MB ครับ ปกติแล้ว WordPress สามารถ Upload File ได้มากกว่านั้นครับแต่เนื่องจาก Hosting จะไม่ยอมให้เรา Upload File ได้มากกว่านี้นั้นเองถ้าเราไปเช่า Hosting เขาอยู่เป็นเรื่องยากอยู่แล้วครับที่จะไปขอให้เขาแก้ไขไฟล์ php.ini ให้เรา ซึ่งปกติ Error ที่เกิดจะมีข้อความประมาณนี้ครับ “file_name.zip exceeds the maximum upload size for this site.” หรือ “The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.” แน่นอนครับโดน Limit ไว้ด้วย Hosting แน่ๆ ลองเข้าไปดูได้ครับหากเป็น Cpanel X เข้าดูได้ที่ PHP Configuration ตรง upload_max_filesize จะบอกค่าไว้ตรง Value ครับว่าเราสามารถ Upload ได้มากสุดเท่าไรตรงนี้ได้มากสุดคือ 2M วันนี้ผมเลยจึงมีวิธีหลากหลายวิธีมานำเสนอครับ เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหานี้ไปดูกันเลยครับ

1. แก้ไข Theme Functions File

ใน Theme ของเรานั้นจะมีไฟล์ functions.php อยู่ทุก Theme เลยครับ ให้เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วแทรกคำสั่งนี้ลงไปบนสุดครับ

@ini_set( ‘upload_max_size’ , ’64M’ );
@ini_set( ‘post_max_size’, ’64M’);
@ini_set( ‘max_execution_time’, ‘300’ );

2. แก้ไข PHP.INI

การแก้ไข php.ini นี้จะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมือเราเป็น Administrator เท่านั้นครับ หากเป็น user ที่เช่า hosting เขาก็หมดสิทธิ์ครับ วิธีแก้ก็ให้เปิดไฟล์ php.ini ขึ้นมาแล้วหาข้อความพร้อมกับแก้ให้ให้เป็นดังนี้ครับ

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300

3. Update .htaccess file

การแก้ไขไฟล์ .htaccess นับเป็นทางเลือกที่ง่ายๆ อีกทางหนึ่งครับ เพราะทุกเว็บไซต์นั้นจะมีไฟล์ .htaccess และเราสามารถแก้ไขได้อยู่แล้ว วิธีการนั้นคือให้เพิ่มคำสั่งแบบนี้ไปที่ในไฟล์ครับ

 1. php_value upload_max_filesize 64M
 2. php_value post_max_size 128M
 3. php_value memory_limit 256M
 4. php_value max_execution_time 300
 5. php_value max_input_time 300

4. wp-config.php File
ให้แก้คำสั่งตามนี้ครับในไฟล์ wp-config.php

 1. @ini_set( ‘upload_max_size’ , ’20M’ );
 2. @ini_set( ‘post_max_size’, ’13M’);
 3. @ini_set( ‘memory_limit’, ’15M’ );

wp-config.php
5. Upload File ไปในโปรแกรม FTP

วิธีการนี้อาจจะง่ายที่สุดแล้วครับสำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือให้เราเปลี่ยนไป Upload File ในโปรแกรม FTP แทนครับตรงนี้จะไม่มี Limit ในการ Upload ซึ่งใช้ได้กรณีที่ไม่ค่อยได้ Upload File ปริมาณมากบ่อยๆ ครับ เราจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขไฟล์อะไรเลย

6. ใช้งาน Plugin Increase Maximum Upload File Size
วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการอัปโหลดไฟล์ของ wordpress ได้เช่นกันครับ คือการให้ wordpress ลง plugin ที่ชื่อ Increase Maximum Upload File Size
Increase Maximum Upload File Size

หมายเหตุ การแก้ไขไฟล์อะไรก็ตามทุกครั้งต้อง Backup ไฟล์เดิมไว้ก่อนนะครับ หากมีปัญหาจะได้ restore กลับคืนได้ หรือไม่ก็ให้ Backup ทั้งหมดไว้เลยครับ

Go

GO

Go หรือชื่อเต็มๆ The Go Programming Language เป็นภาษาใหม่ที่ผลิตโดยบริษัท Google ซึ่งอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าใน Google นั้นได้มีการใช้งานภาษา C++ และ Python แต่ทั้งสองภาษาก็ไม่อาจจะตอบสนองความต้องการที่ให้เป็นของ Google ได้ C++ ก็ใช้เวลาในการ Compilers นานในการแก้ไข ส่วน Python ก็มีปัญหาเรื่อง Multicore (th.wikipedia.org: Multi-core เป็นการรวมแกนประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปเข้าด้วยกันภายในแกนกลางของหน่วยประมวลผลกลาง พูดง่ายๆ คือ การรวมสมองคิดของหน่วยประมวลผลกลาง หลายสมองในหัวเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ระบบการประมวลผลรวมดีขึ้น สำหรับการรวมหน่วยประมวลผลกลาง 2 ตัวจะเรียกว่า Dual-core)

Google จึงได้เสนอทางเลือกใหม่โดยการเขียนภาษาขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่า Go แน่นอนว่าต้อง open source โดยต้อง Compilers เช่นเดียวกับภาษา C++ แต่มีข้อดีกว่าหลายประการคือ

 • fast (เร็ว) โดยสามารถ compilers Code ได้อย่างรวดเร็ว
 • safe (ปลอดภัย) มันเป็นสิ่งที่ปลอดภัย และประหยัด Memory มาก มีตัวชี้แต่ไม่ใช่เลขคณิต ในการ random access, use slices และสิ่งที่มันจำกัดทั้งหลาย
 • concurrent (พร้อมกัน) Go จะช่วยให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น และมีการใช้งาน processes ที่น้อยมาก
 • fun (สนุก ตรงไหน) สามารถเขียนได้อย่างรวดเร็ว clean syntax , garbage collection (รวบรวมขยะ หมายถึงอะไรก็ไม่ทราบไม่เข้าใจเช่นกัน) อยู่ในรูปแบบ methods และมี run-time reflection มันจะคล้ายๆ กับภาษา dynamic แต่มีความเร็วและปลอยภัยมากกว่าภาษาแบบ static

อ้างอิง
The Go Programming Language
กูเกิลเปิดตัวภาษา Go, ภาษา C++ พบ Python

Shell Script Backup MySQL

ตอนนี้กำลังลองเล่น VPS ครับ  พอดีเพื่อนให้มาใช้วันนี้เลยไปเจอ Shell Script ที่สามารถ Backup MySQL แบบง่ายๆ ได้มาจากเว็บ howtoconfig.com ครับ  ลองดูนะเผื่อมีประโยชน์ครับ

– ข้อดีก็ตรงการตั้งเวลาในการลบ data เก่าทิ้งได้

#!/bin/sh

export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/root/bin

BACKUP_SRC=/usr/home/mysql”
BACKUP_DST=/data/backup/mysql”
LIMIT=7d

########################################
HOSTNAME=`uname -n`
DATE=`date +%Y%m%d`
DATE_DELETE=`date -v-${LIMIT} +%Y%m%d`
BACKUP_LOG=”${BACKUP_DST}/backup.log########################################

echo “=============================>> ${BACKUP_LOG}
echo `date` >> ${BACKUP_LOG}
echo -n “delete expire backup data..” >> ${BACKUP_LOG}
rm -rf $BACKUP_DST/mysql-$DATE_DELETE 1> /dev/null 2> /dev/null
echo ” done” >> ${BACKUP_LOG}

echo -n “backup database..” >> ${BACKUP_LOG}
cp -Rp $BACKUP_SRC $BACKUP_DST/$DATE
echo ” done” >> ${BACKUP_LOG}

โปรแกรมหาเลขคู่ คี่ จำนวนเฉพาะ และหาค่ามากกว่าน้อยกว่า

โปรแกรมนี้คือโปรแกรมหาเลขคี่ เลขคู่ จำนวนเฉพาะ และหาค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจากค่าที่รับเข้ามานะครับ อันนี้ผมเขียนเองนะครับใช้ภาษา Java ครับ โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมคือ

รับค่าเข้ามาเก็บไว้ก่่อนในตอนแรก จากนั้นนำค่าที่เก็บไว้มาโยนใส่ Class อีกทีหนึ่งครับ แต่หาค่ามากกว่า น้อยกว่าผมไม่ได้ทำเป็น Class นะครับ พอดีเขียนคนละวันกันนะครับ(ขี้เกียจคิด หึหึ) หากไม่กด x หรือ X จะไม่ออกจากโปรแกรมครับ โดยจะมีไฟล์อยู่สองไฟล์นะครับ คือไฟล์ Main.java และไฟล์ Menu_Class.java ครับ เขียนโดยใช้โปรแกรม NetBeans IDE 6.1 นะครับ

Continue reading “โปรแกรมหาเลขคู่ คี่ จำนวนเฉพาะ และหาค่ามากกว่าน้อยกว่า”