เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะผมกินอาหารที่นำมา ทำบุญวันเกิด เยอะ

ผมกินเยอะนพขอเพิ่มอาหารที่พี่นำมาทำบุญวันเกิดหน่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial

%d bloggers like this: