สัมมนา E-Commerce และ Internet Marketing ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

”  ครั้งแรกในภาคเหนือกับการสัมมนา E-Commerce และ Internet Marketing

โดยคุณโซวบักท้ง คุณต่อ(Thaiseoboard.com) และคุณปุ๊ก(Sem.or.th)

ใน วันที่ 24 มการาคม 2552 นี้ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนาโครงการ สัมมนา E-Commerce และ Internet Marketingการสัมมนาครั้งนี้ท่านผู้เข้า ร่วมสัมมนาจะได้พบปะกับผู้คนมากมายที่อยู่ในวงการ Internet Marketing  และที่สำคัญท่านจะได้พบกับวิทยากรผู้มีความสามารถทางด้านการทำ E-Commerce และ Internet Marketing ของประเทศไทย 2 ท่านคือคุณธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ (คุณโซวบักท้ง)  และคุณนายศิริพร สุวรรณพิทักษ์(คุณปุ๊ก) ซึ่งคุณโซวบักท้งนับเป็นผู้ที่บุกเิบิกการทำ Google Adsense เป็นคนแรกๆ ในประเทศไทย  และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้คนทั่วไปใน Internet ผ่าน เว็บไซต์ www.thaiseoboard.com  และนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้แกร่งกล้าทางด้านการทำ E-Commerce อีกด้วย!! และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการทำ Affiliate Marketing ท่านหนึ่งในประเทศไทย  คือคุณปุ๊กที่เป็นที่รู้จักดีในนามของชมรมเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้งไทย (www.sem.or.th)โดยโครงกา่รในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

– สัมมนาครั้งนี้เก็บเงินเท่าไร ?

400 บาท หรือ  200 บาท ? ขอตอบตรงนี้ว่า . . ฟรี!!

– ฟรีแล้วมีอะไรเลี้ยงไหม ?

สำหรับ งานนี้ทางเราไม่มีอะไรเลี้ยงครับ  ทั้งอาหารว่าง และ อาหารกลางวันครับ ซึ่งท่านต้องหากินเองครับ ตรงนี้คงจะไม่มีปัญหาเท่าไรเพรา ตึก 70 ปีมี อาหารว่าง,กาแฟ ขายอยู่ที่ชั้นล่างสุดครับ  ส่วนร้านอาหารก็มีอยู่หลายที่กระจายอยู่เต็มมหาวิทยาลัย  แน่นอนใกล้ๆ ตึก 70 ปีก็มีร้านอาหารเหมือนกัน หรือท่านจะไปหากินที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยก็ได้

– สัมมนาครั้งนี้รับคนเข้าีร่วมสัมมนาเท่าไร ?

สัมมนาครั้งนี้ทางเราจะรับคนเข้าร่วมสัมมนาเพียง 200 คนเท่านั้น!! เพราะห้องสัมมนาสามารถจุคนได้มากที่สุดเพียง 200 คน

–  หนูมือใหม่ค่า… จะฟังรู้เรื่องไหมค่ะ ?

หัว ข้อที่คุณหนูทั้งหลายจะได้ฟังในวันสัมมนานั้นจะมีทั้งเรื่องที่เป็นพื้นฐาน และเรื่องที่เป็นความรู้ขั้นสูงครับ โดยหัวข้อเรื่องจะมีการพูดเรื่อง Model internet Marketing , Affiliate Marketing , SEO (Search Engine Optimization)

– จัดสัมมนาที่ใด ?

สัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  70 ปี (ตึก 70 ปี) ห้อง 201/2

เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าี่ร่วมสัมมนา E-Commerce และ Internet Marketing แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
*หมายเหตุทางเราไม่มีการเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
%d bloggers like this: