คนที่ชนะ ก็คือ คนที่คิดว่าเขามีความสามารถ

Napoleon Hill

ถ้าท่านคิดว่าท่านพ่ายแพ้ ท่านจะพ่ายแพ้
ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่กล้า ท่านจะไม่กล้า
ถ้าท่านต้องการที่จะชนะ แต่ท่านคิดว่าท่านไม่อาจชนะ
เกือบจะแน่นอนว่า ท่านจะไม่ชนะ

ถ้าท่านคิดว่าท่านย่อยยับ ท่านจะย่อยยับ
เพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้
ความสำเร็จ เริ่มต้นด้วยความต้องการของคนผู้นั้น

ทั้งหมด มันขึ้นอยู่กับท่าทีของจิตใจ
ถ้าท่านคิดว่า ท่านมีความสามารถไม่พอ ท่านจะเป็นเช่นนั้น
ท่านจะต้องคิดให้สูง เพื่อที่จะยกตัวของท่านให้สูงขึ้น

ท่านจะต้องเชื่อถือในตัวของท่านเองเสียก่อน
ก่อนที่ท่านจะชนะรางวัล
สงครามชีวิต มิได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่แข็งแรงกว่า หรือ เร็วกว่าเสมอไป
แต่ในไม่เร็วก็ช้าคนที่ชนะ
ก็คือคนที่คิดว่า เขามีความสามารถ

Napoleon Hill

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial