Singapore City Gallery

Singapore City Gallery

Singapore City Gallery คือ สถานที่ที่รวมประวัติของประเทศสิงคโปร์ในอดีตที่ผ่านมา บอกเล่าถึงการวางผังเมืองเพื่อจัดสรรที่ดินให้กับประชากรในประเทศ เพื่อให้ยังคงมีพื้นที่สีเขียว มีโบราณสถานต่างๆ และยังมีแบบจำลองในอนาคตที่กำลังวางแผนสร้างกันอีกด้วยครับ

Singapore City Gallery เปิดให้เข้าชมฟรีครับ ปิดวันอาทิตย์หนึ่งวัน ส่วนวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิด 9.00 น. – 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 น. – 13.00 น. ครับ อยู่ตรงกลางระหว่าง Red Dot Design Museum กับ Buddha Tooth Relic Temple and Museum ครับ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial

%d bloggers like this: