มอบให้ทุนการศึกษาเพื่อ ทำบุญวันเกิด ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่จำนวน 4,000 บาท

มอบเงินให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่เป็นการทำบุญวันเกิดผมด้วยละกันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial

%d bloggers like this: