มอบให้ทุนการศึกษาเพื่อ ทำบุญวันเกิด ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่จำนวน 4,000 บาท

มอบเงินให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่เป็นการทำบุญวันเกิดผมด้วยละกันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
%d bloggers like this: