เด็กๆ เดียวกับข้าวจะเหลือ พี่ต้นตักไปเพิ่มให้ ทำบุญวันเกิด วันนี้

พี่ต้นท่านนี้ก็เป็นแม่งานอีกหนึ่งท่านที่มาทำบุญวันเกิดวันนี้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial

%d bloggers like this: