น้องๆ และเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ที่กะลังทานอาหารที่เรานำมาทำบุญวันเกิด

น้องๆ และเจ้าหน้าที่กะลังทานอาหารที่เรานำมาทำบุญวันเกิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial

%d bloggers like this: