เรื่องเด่นเย็นนี้ เบอร์มรณะ รับโทรศัพท์แล้วตาย

นี้เป็นเทปรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เบอร์มรณะ รับโทรศัพท์แล้วตาย ในเวลา 17.10 น. วันที่ 21 มกราคม 2553 ครับ