เกย์ มึน โฮ

เกย์ มึน โฮ เรื่องราวของ “ชาย” สองคน ผู้ชายกวนๆ กวนจังแก และ ผู้ฉิงมึนๆ มึน โซจู ข้อตกลงระหว่างคนกวนกับคนมึนจึงเกิดขึ้น!

เกย์ มึน โฮ เป็นภาพยนตร์ล้อเลียนหนังแนว โฮแมนติก กวนมิดี้ “กวน มึน โฮ” ลงทุนบินไปถึงประเทศเกาหลี เพื่อตามรอยหนังเรื่อง “กวน มึน โฮ” มีทีมงานอยู่ 6 ท่านคือ คุณธีรัช หวังวิศาล คุณวรเทพ ธรรมโอรส คุณภูวฤทธิ์ พัวไพโรจน์ คุณเปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์ คุณอัททา เอี่ยมสะอาด และคุณธีรโชติ จิวรเศรฐกุล

รักแบบ กวนๆ มีนๆ โฮๆ ทั้ง 3 อารมณ์ ของ เกย์ มึน โฮ จึงเกิดขึ้น!!

เกย์ มึน โฮ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
%d bloggers like this: